phanmemchinhhang.vn
phanmemchinhhang.vn

Chính sách cấp phép

Cấp phép Symantec

 Chính sách cấp phép của Symantec:

 

Symantec cấp phép cho từng đối tượng riêng biệt như: Doanh nghiệp, Chính phủ, Giáo dục....Mỗi đối tượng có chính sách cấp phép khác nhau.

 

Symantec tính licence theo band, mỗi band tương ứng với số lượng licence cụ thể.

Ví dụ: Chính sách cấp phép cho Doanh nghiệp

 

 

Band Levels

Minimum Quantities

S

1

A

1-24

B

25-49

C

50-99

D

100-249

E

250-499

F

500+

 

Tham khảo thêm tại đây

Các tin khác
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm theo hãng
Phần mềm bán chạy
Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi sớm nhất của chúng tôi
phanmemchinhhang.vn