phanmemchinhhang.vn
phanmemchinhhang.vn

Chính sách cấp phép

Cấp phép Kaspersky

Chính sách cấp phép của Kaspersky:

 

Số lượng tối thiểu để cấp phép là 10 licences.

 

1. Kaspersky Work Space Security:

Kaspersky Lab sẽ cấp 1 key file để khách hàng được quyền sử dụng sản phẩm bảo vệ cho các workstation và Smartphone. Số lượng workstation và smartphone cài đặt ứng dụng không được vượt quá số lượng giấy phép đặt mua.

 

2. Kaspesky Business Space Security: 

Kaspersky Lab sẽ cấp 1 key file để khách hàng được quyền sử dụng sản phẩm bảo vệ cho các File server, workstation và Smartphone. Số lượng File server, workstation và smartphone cài đặt ứng dụng không được vượt quá số lượng giấy phép đặt mua.

 

3. Kaspersky Enterprise Space Security:

Kaspersky Lab sẽ cấp 1 key file để khách hàng được quyền sử dụng sản phẩm bảo vệ cho các File server, Mail server, workstation và Smartphone. Số lượng File server, workstation và smartphone cài đặt ứng dụng không được vượt quá số lượng giấy phép đặt mua. Tổng số lượng mailbox được bảo vệ không được vượt quá 150% giấy phép đặt mua.

 

4. Kaspersky Total Space Security: 

Kaspersky Lab sẽ cấp 1 key file để khách hàng được quyền sử dụng sản phẩm bảo vệ cho các File server, Mail server, Gateway, workstation và Smartphone. Số lượng File server, workstation và smartphone cài đặt ứng dụng không được vượt quá số lượng giấy phép đặt mua. Tổng số lượng mailbox được bảo vệ không được vượt quá 150% giấy phép đặt mua. Tổng số các node được bảo vệ không được vượt quá 110% giấy phép đặt mua.

 

Các tin khác
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm theo hãng
Phần mềm bán chạy
Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi sớm nhất của chúng tôi
phanmemchinhhang.vn